Burçların Özellikleri Ve Burçların Anlamları | Güzeldir

Burçların Özellikleri Ve Burçların Anlamları

Burçlar nedir

Astrolojinin bilimsel olup olmadığı, tartışması yıllardır süre gelmekte. Birçok kişi astroloji ve burçlara inanmasa da, burç yorumlarına göz gezdirmekten kendini alıkoyamaz. Bu kişilerin dışında astrolojiyi bir gerçek olarak kabul edip hayatlarını buna göre şekillendirenlerin sayısı da oldukça fazladır. Burç tarihleri gök cisimlerinin pozisyonlarına göre belirlenmektedir. Burçların özellikleri, burçlara yüklenen anlamlar ve burçların uyumsuzluğu bazı kişilerin hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Astroloji genel anlamda gökyüzündeki cisimlerin hareketi sonucunda oluşan pozisyonların, insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırılmasıdır. Astrolojinin içerisinde yer alan burçlar, kişilerin doğum anında güneşin hangi pozisyonda yer aldığını gösteren ve sembolik bir tarzda ifade edilen kavramlardır.

Burçların anlamları, güneşin evrende aldığı pozisyona göre değişik anlamlarda yorumlanmaktadır. Bugüne kadar bilinen ve genel kabul gören 12 adet burç gurubu bulunmaktadır.  Ancak son yıllarda astroloji ile ilgilenen bazı uzmanların yaptığı açıklamalara göre, geçmiş çağlardaki gök bilimcilerin yaptıkları hesaplamalarda yanlışlık olduğu, dünya yörüngesindeki kaymaların eski çağlarda hesaba katılmadığı için 13 adet burç gurubu olduğu öne sürülmektedir.   

Burçların Genel Özellikleri

 

Kova burcunun özellikleri

22 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlar kova burcuna dahildirler. Uranüs gezegeninin etkisi altında olan kova burcu, burç anlamları bakımından sağduyulu ve insancıl bir burçtur. Macerayı, değişimi, yeniliği sever. Genel olarak dengeli bir yapıya sahiptirler. Ancak kova burcu üzerindeki değişik etkilerden dolayı bu dengeleri kolay bir şekilde bozulabilmektedir. Paraya önem vermemeleri ve ihmalcilikleri bu kova burcunun karakteristik özelliklerindendir. Doktorluk, yazarlık, din adamlığı ve sanat gibi mesleklerde başarılı olabilirler. Terazi ve ikizler burçlarına dahil olanlar ile uyumludurlar. Aslan, akrep ve boğa burçları ile zıtlıklar yaşayabilirler.

 

Balık burcunun özellikleri

20 Şubat – 20 Mart arasındakiler balık burcu gurubuna dahildirler. Neptün ve Jüpiter gezegenlerinin hareketlerinden etkilenirler. Balık burçlarının en belirgin özellikleri duygusallıkları, uyumlulukları ve empati yeteneklerinin oldukça güçlü oluşudur. Bir diğer önemli özelliği İdealist oluşlarıdır. İçerisinde yaşadığı çevreye hemen uyum gösterir. Bu burcun olumsuz sayılabilecek yönleri ise karamsarlığa çabuk kapılabilmeleri ve çoğu durumda kendisine küçümseyici bir tavra bürünmeleridir. Akrep ve yengeç burçları ile iyi anlaşmaktadırlar. İkizler ve başak burçları ile uyumsuzluk yaşayabilirler. Öğretmenlik, müzisyenlik ve tasarımcılık gibi mesleklerde daha başarılı olurlar.

burçlar nedir

Koç burcunun özellikleri

Koç burcu 21 Mart ile 20 Nisan arasını kapsar. İlk burç olarak kabul edilmesinden dolayı doğumu temsil eder. Hayattan zevk alan, taze, atılgan bir yapıya sahiptirler. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğünün bir anlamı yoktur. Bu özellikleri koç burcuna dahil olanların, çevreleri tarafından biraz egoist olarak algılanmalarına yol açar. Enerjisi yüksek olan bu burç gurubuna dahil olanlar inisiyatif alabilmeleri, cesaretleri ve her alanda atılgan olmaları ile ayırt edilebilmektedir. Yay ve aslan burçları ile uyum gösterirler. Oğlak, terazi ve yengeç burçları ile kötü anlaşırlar. Operatörlük, yöneticilik, mühendislik ve politika gibi alanlarda başarı gösterirler.

 

Boğa burcunun özellikleri

21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğanları kapsamaktadır. Burçların özellikleri arasında umudu temsil eden burçtur. Oldukça sabırlı, güven verici ve sorumluluk sahibi olma boğa burcunun başlıca özelliklerindendir. Venüs’ün etkisi altında bulunmaktadır. Hem ruhsal hem de maddi varlığı önemserler. Boğa burcuna dahil olanların istikrar ve dayanıklılıkları oldukça yüksektir. Riskleri sevmezler. Rahat ve konfor onlar için önemlidir. Kısacası hayatın her alanında garanticidirler. Hayatta dinginlik, huzur ve güvenlik onlar için önemli kavramlardır. Başak ve oğlak burçları ile oldukça uyum gösterirler. Akrep, aslan ve kova burçları ile kötü anlaşırlar. Mimarlık, ticaret, askerlik başarı sağladıkları mesleklerdendir.

 

İkizler burcunun özellikleri

Yaz başlangıcı olarak kabul edilen 22 Mayıs ve 22 Haziran arasını kapsar. İnsani ilişkilerde ve insanlar arası iletişimde başarı gösterirler. Karalı, zeki ve canlı özellikler sergilerler. Özgürlüklerine düşkündürler. Karşılarındakini ikna kabiliyetleri yüksektir. İkizler burcu kadını ve erkeği risk almayı sever. Yardımsever ve iyi niyet göstermeleri belirgin özelliklerindendir. İçinde bulunduğu çevre tarafından çok konuşmaları olumsuz bir özellik olarak ortaya çıkabilmektedir. Kova ve terazi burçları ile iyi anlaşırlar. Yay ve başak burçları ile zıtlıklara sahiptirler. Gazeteci, avukat, diplomatlık ve sunuculuk gibi mesleklerde başarı sağlarlar.

burç yorumları

Yengeç burcunun özellikleri

23 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğanlar bu burçtandırlar, bu burç ay ile etkileşim halindedir. Yengeç burcundaki insanları mizah duyguları gelişmiş, gülmeyi ve güldürmeyi seven, arkadaş canlısı, sempatik kişiler olarak tanımlayabiliriz. Duyguları anlık olarak değişebilen ve dikkatsizlik gibi olumsuz sayılabilecek özellikleri bulunur. Akrep ve kova burçları ile iyi anlaşırlar. Sadece oğlak burcu ile zıtlıkları bulunmaktadır. Pilotluk, ticaret ve turizm alanlarında başarılıdırlar.

 

Aslan burcunun özellikleri

23 Temmuz – 22 Ağustos tarihlerini kapsar. Aslan burcu asaleti, canlılığı ve yiğitliği temsil eder. Sakin ve sağlam görünüşleri en ayırt edici özelliklerindendir. Güneşin etkileri altındadır. Organizasyon kabiliyetleri oldukça yüksektir. Planlı ve istikralı bir şekilde hareket ederler. Yaratıcılıkları ve cömertlikleri olumlu yanlarındandır. Olumsuz yanı ise kendini beğenmiş olarak algılanmalarıdır. Koç ve yay burçları ile iyi bir uyuma sahiptirler. Boğa, kova ve akrep burçları ile uyumlulukları düşüktür. Doktorluk, askerlik ve güzellik uzmanlığı bu burç’a uygun mesleklerdir.

 

Başak burcunun özellikleri

Burçların özellikleri arasında aklı temsil eden burçtur. 23 Ağustos ve 22 Eylül tarih aralığını kapsar. Merkür tarafından etkilenmektedir. Başak burcu insanlarını en fazla rahatsız eden şey çevresinde ve ruhsal durumunda oluşabilecek karmaşadır. Düzeni ve düzenli olmak onlar için vazgeçilmezdir özelliklerdendir. Bu burçta olanlar dürüst, samimi ve oldukça titizdirler. Karşısına çıkan olaylara akıl ile soğukkanlı bir şekilde tepki verirler. Bazı durumlarda çekingen bir tavırları olsa da toplum tarafından beğenilmek onlar için önemlidir. Boğa ve oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Aslan, kova, akrep burçları ile uyumsuzdurlar. Eczacılık, teknik alanlarda, yazarlık ve yayıncılık gibi mesleklerde başarı gösterirler.

hangi burçtanım

Terazi burcunun özellikleri

23 Eylül – 22 Ekim arasında doğanlar terazi burcundandırlar. Burçların özellikleri arasında dengeyi temsil eden burçtur. Terazi burcu simgesi olan terazi gibi adaleti ve orta yolun bulunmasını sağlayan karakteristik özelliklere sahiptir. Zarafet ve saygı onlar için vazgeçilmezdir. Bu burcun temeli olan dengeyi gösterişten hoşlanmaları bozabilmektedir. Venüs gezegeninin etkisi altındadırlar. İkizler ve kova burçları ile iyi anlaşırlar. Oğlak, yengeç ve koç burçları ile anlaşma ihtimalleri düşüktür. Hukuk, din işleri, el sanatları ve heykel sanatı gibi alanlarda başarılı olurlar.

 

Akrep burcunun özellikleri

Akrep burcu ihtirasların, enerjinin burcudur. 23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğanlar akrep burcundandır. Mars ve Platon gezegenlerinin etkisi altındadır. Akrep burcunun en karakteristik özelliği tutkularına olan düşkünlüğüdür. Duygularının kontrolünü kaybettiklerinde zara verici bir tavra bürünebilirler. Aşırılığa kaçma özellikleri vardır. Bu özellikleri bazı durumlarda ve alanlarda onlara başarı getirebilmektedir. Fedakarlıkları, enerjilerinin yüksek olması olumlu yanlarındandır. Olumsuz olabilecek özellikleri ise bazı durumlarda acımasız ve İhmalkâr olmalarıdır. Balık ve yengeç burçları ile uyum gösterirler. Aslan ve boğa burçları ile anlaşamazlar. Yöneticilik, organizatörlük ve teknik mühendislik mesleklerinde başarılı olabilirler.

 

Yay burcunun özellikleri

22 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasındadır. Hayatı seven, özgürlüğüne düşkün ve yeniliklere açık burç özellikleri sergilerler. Yay burcuna dahil insanlar kendilerinden emin, atılgan ve iyimserdirler. Girişimci yönleri üst seviyededir. Olumsuz özellikleri küçümseyici tavır sergileyebilmeleridir. Jupiterin etkisi altındadır. Keşfetme arzuları ve yeniliklere hemen uyum sağlayabilmeleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Aslan ve koç burçları ile uyumludurlar. İkizler, balık ve başak burçları ile uyumsuzdurlar. Yöneticilik, bankacılık, avukatlık gibi mesleklerde başarılıdırlar.

burçların genel özellikleri

Oğlak burcunun özellikleri

22 Aralık ile 21 Ocak tarihleri arasında doğmuş olanlar oğlak burcudur. Mantığı ve sabrı temsil eden oğlak burcu, Satürn gezegeninin etkisi altındadır. Dışarıdan gözlemlendiğinde kararlı, sağlam ve kendinden emin görüntüleri sergilerler. Ancak bunların yanında içten içe sevgiye ve ilgiye de ihtiyaç duymaktadırlar. Bazı durumlarda fazla meraklı olmaları olumsuz olarak karşılanabilmektedir. Başak ve boğa burçları ile iyi anlaşırlar. Yengeç, terazi ve koç burçları ile uyum seviyeleri düşüktür. Çiftçilik, planlamacılık ve askerlik gibi mesleklerde başarı olabilmektedirler.

Burçların özellikleri gök cisimlerinin belirli tarihlerdeki pozisyonlarına göre değişmektedir. Burçlar ateş, toprak, hava ve su burçları ile 4 guruba daha kategorize edilebilmektedir. Ateş burçları: Koç, aslan ve yaydır. Toprak burçları: Başak, boğa ve oğlaktır. Hava burçları: Terazi, kova ve ikizlerdir. Su burçları: Balık, akrep ve yengeçtir.  

Burçların Özellikleri Ve Burçların Anlamları (3 Yorum)

Yorum Yaz

  1. Normalde burçlara inanmam lakin burcumun özelliklerini okuduğum zaman aynı özelliklere sahip olduğumu gördüm

  2. Oğlak burcuyum ama bu özelliklerin hiçbirisi bende yok 😀 Benim gezegenler karışmış sanırım :/

  3. burç olayları bir bakıma doğru sayılır.yine de tüm durumları burçlara bağlamak saçmalıktır.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın