Sosyal Fobi | Güzeldir

Sosyal Fobi

Birçok insanda meydana gelen sosyal fobi çoğunlukla anksiyete bozuklukları ve şizoid denilen kişilik bozuklukları nedeniyle oluşan sorunlardandır. Sosyal fobi denilen rahatsızlık, kişilerin toplum önünde veya bir ortamda konuşmaktan söz almaktan çekinmesi, tanımadıkları ortamda konuşacakları şeylerden dolayı küçük duruma düşürülme durumundan korkulması gibi nedenlerin açığa çıkmasıdır. Bu kişiler genellikle bir seminer veya toplantıda söz almaktan çekinir, utanır ve kızarırlar. Söyleyecekleri şeyler karşısında olumsuz tavırlara maruz kalacaklarını düşünerek toplumdan uzaklaşırlar ve genelde mecbur kalmadıkça söz almaz ve muhabbete dâhil olmazlar. Bu tür problemleri olanlar genelde küçük yaşlarda da kendilerini belli ederler. Bunun en açık örnekleri okula başlanıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Sosyal fobi sessiz ve içine kapanık olma durumu ile karıştırılmakta fakat öyle değildir. Çünkü bu durum karakterize değildir. Yani kimi insan çok sosyal, girişken ve aktif, kimi ise oldukça sessiz daha içe dönük olmaktadır. İçe dönük olan birinin sosyal fobiye sahip olduğu kanaatine varmak çok da doğru bir bilgi değildir.

Sosyal fobi okul çağlarında öğretmenden söz alamamak, toplu yapılan etkinliklerde etkin rol alamamak ve fikir beyan edememek gibi ortaya çıkmaktadır. Aslında bu durumun temelinde yatan şey korkudur. Küçümsenme, beğenilmeme ve söylediği bir şeye gülünerek dalga geçileceğinin düşünülmesi sosyal fobinin altında yatan ana nedenlerdir. Bu nedenle de toplumdan uzaklaşarak kendini soyutlamak bu kişilerin kendini daha iyi hissedeceğini düşünmesi oldukça sık karşılaşılan durumdur. Sosyal fobi problemlerinin bir diğer nedeni ise önceden oluşan bir durumun etki etmesidir. Mesela okulda iken bir şey söylemek için ayağa kalktınız ki yapı itibariyle çok girişken de değilseniz arkadaşlarınızın size gülmesi sizi oldukça olumsuz etkileyebileceği gibi sosyal fobinin de ilk tohumları da atılmış oluyor. Sosyal fobi tedavisi: 18 yaş altı oluşan bu durum genelde rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle 6-7 ay içinde azaltılabilir ve tamamen yok olabilmektedir. Ama daha ergin kişilerde bu uzun zaman sürebilir ve belki de öyle devam edebilir. Bu nedenle sosyal fobi oluşmaması için özellikle aileye de büyük görev düşüyor. Çünkü bir insan nasıl yetişir ve büyürse o şekilde devam ettiği için ailede başlayan eğitime oldukça önem verilmelidir.

Öncelikle çocuklarınızda sosyal fobi gelişmemesi için ilk adımları atmalısınız. En önemlisi kendilerini ifade etmek hakkı tanıyıp onları etkin bir şekilde dinleyip aynı hassasiyetle cevap vermelisiniz. Bir konu hakkında onlara danışıp fikir sorabilir ve onları farklı ortam ve kişilerin arasına girmesini sağlayarak özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. İlk desteği aileler sağlarsa gerisi de yavaş yavaş gelir. Bunun için gerek küçük yaştakiler, gerekse de yetişkin kişiler için sosyal fobilerin etkilerini kaldırmak için öncelikli olarak aile ve çevre desteği ve daha sonra da bir uzman görüşü ve desteği oldukça faydalı olacaktır.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın