Yenilenebilir Enerji Nedir? Geleceğin Enerji kaynakları | Güzeldir

Yenilenebilir Enerji Nedir? Geleceğin Enerji kaynakları

yenilenebilir enerji

Dünyada her geçen gün enerji tüketimi ve buna bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil kaynaklar olarak adlandırılan enerji türünden karşılanmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının azalması ve çevreye etki eden olumsuz yönlerinden dolayı yenilenebilir enerji ve yakın gelecekte yeni enerji kaynakları bulunması önemli bir konu haline gelmektedir. Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile tüketim ve buna paralel olarak üretim devamlı artmaktadır. Bu üretim için kullanılan enerjinin devamlılığının sağlanması için yeni enerji kaynakları için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu yazıda yenilenebilir enerji nedir? Sorusunun cevabını ve yakın gelecekte kullanılması öngörülen yeni enerji kaynakları hakkında bilgiler yer almaktadır.

 

Yenilenebilir Enerji

 

Doğada devamlı olarak bulunan ve kendini yenileyebilen, tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denilmektedir. Doğayı kirletmediklerinden dolayı temiz enerji kaynakları olarak tanımlanan bu kaynaklar; Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi, biokütle enerjisi, jeotermal enerji ve hidrolik enerji olarak sınıflandırılmaktadır. Fosil kaynaklara ve nükleer enerjiye alternatif olarak geliştirilen bu temiz ve tükenmeyen enerji kaynakları ile sürekli artan enerji ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar ile dünyada tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %30’u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

 

Bu temiz ve tükenmeyen kaynaklara yapılan yatırımlar ve bilimsel çalışmalar ile Güneş enerjisinden daha verimli yararlanan güneş panelleri, büyük rüzgar santralleri ve hidroelektrik sağlanan barajlar yapılmaktadır. Sürdürülebilir kaynaklar olması nedeni ile gelecekte dünyanın enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji olarak karşılanması hedeflenmektedir.

 

Geleceğin Enerji Kaynakları

 

  • Rüzgar Enerjisi

Hava akımları rüzgarları oluşturmaktadır. Bu hava akımlarının sahip olduğu kinetik enerji rüzgar enerjisi olarak adlandırılmaktadır. Rüzgar tribünleri vasıtası ile bu kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Doğaya hiçbir zararı olmayan ve devamlılığı olan bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 

  • Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerji yenilenebilir kaynaklar içinde en yaygın ve en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Dünyanın elektrik üretiminde önemli bir yere sahiptir. Akan suların kinetik enerjilerinin barajlar vasıtası ile tribünlere gönderilmesi sayesinde suyun bu kinetiği elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

 

  • Gelgit Enerjisi

Denizlerde oluşan gelgit olayından faydalanılarak elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Denize yerleştirilen özel tribünler vasıtası ile oluşan gelgit olayından kaynak üretilebilmektedir. Çift taraflı çalışan bu tribünler ile yine suyun kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. En büyük gelgit enerji santrali Fransa’nın Rance nehrinde bulunmaktadır.

 yakın gelecekte enerji

  • Uzay Platformlu Güneş Enerjisi

Güneşin oluşturduğu enerji çeşitli güneş panelleri ile kullandığımız enerji çeşitlerine dönüştürülebilmektedir. Dünya üzerinde ciddi büyüklüklere sahip güneş enerji santralleri bulunmaktadır. Güneşin sağladığı bu enerjiden daha verimli yararlanabilmek için birçok ülke, stratosferin üzerine yerleştirmeyi planladıkları gelişmiş paneller ile daha verimli ve sürdürülebilir bir kaynak oluşturmaya çalışmaktadırlar.

 

  • Hidrojen Enerjisi

Hidrojen elementinden elektrik üretimi yakın gelecekte oldukça yaygın bir şekilde kullanıma girecektir. Günümüzde dahi hidrojenden elde edilen elektrik ile kullanılan araçlar üretilmektedir. Hidrojen elementi dünyada tek başına bulunmayan, zehirsiz, renksiz ve kokusuz bir elementtir. Bileşiklerin çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile hidrojen elde edilmektedir. 2 yöntem ile kullanılabilir enerji kaynaklarına dönüştürülmektedir. Bunlardan birincisi yakma ile elektrik elde edilmesidir. İkincisi ise yakıt pilleri olarak kullanılmasıdır.

 

  • Nükleer Füzyon

Diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında çeşitli tehlikeler ve zararlar oluşturabilecek bir kaynak olmasına nazaran oldukça verimli bir enerji kaynağıdır. Günümüzde enerji sağlanan nükleer santrallerin çalışma prensibinden farklı olarak, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar geçirmesi ile bileşerek daha ağır bir element oluşturması durumuna nükleer füzyon denilmektedir. Günümüzde kullanılan nükleer enerji üretimine göre daha güvenilir ve daha zararsızdır. Güneşte gerçekleşen füzyon tepkimelerine benzer olaylar ile çok verimli ve güçlü bir enerji elde etme yöntemi olarak yakın gelecekte kullanılması öngörülmektedir.

 

Dünya üzerindeki yaşamın en önemli problemlerinden biri olan enerji ihtiyacı yapılan bilimsel çalışmalar ve büyük yatırımlar ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile temiz ve güvenli enerji üretimi insanlığın birincil hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu konuyla ilgili yorumunuzu yazın