Dünyanın Atatürk’le İlgili Söylediği 49 Gurur Verici Güzel Söz


0
Dünyanın Atatürk'le İlgili Söylediği 49 Gurur Verici Güzel Söz
Dünyanın Atatürk'le İlgili Söylediği 49 Gurur Verici Güzel Söz

Dünyanın Atatürk’le İlgili Söylediği Sözler

Dünyanın Atatürk'le İlgili Söylediği Sözler Atatürk, uluslar arası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. UNESCO’nun Atatürk tanımı

1. John F. KENNEDY (ABD başkanı)

s-bd3d519a8f5eb2681622982e405c12251fe17b

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

2. Franklin ROOSEVELT (ABD başkanı)

s-94bd62984a7b395c27a6490ef1636084cc3f8d

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

3. Chicago Tribune Gazetesi, ABD

s-d256f6533879af504c431c3035454b9c382cfe

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

4. Aristide Briand,Fransız Başbakanı, 1921

s-491149682df759d776684bb483c3e44e5f2684

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap: “Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

5. Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 1921

s-58f38dd762805851d26a5943b94f4642b07a39

Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

6. Roozwelt (Franklen D.) 1928, ABD Başkanı

s-a0d468ef3ea2116aff8737b5be7f228dd82e6d

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

7. New York Times

s-ec50a40e576589c9759b74bd80caa64151b6e1

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

8. Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922

s-ae3b791db7684d376a8215c42240e0917581b1

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.

9. Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933

s-16a5e1629392b585395ff7b169042ef8c47580

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

10. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı, 1938

s-c7bc1b572ccbbd7ac93f81c51829afa847215b

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

11. Prof.Walter L.WRIHT Jr., Alman prof.

s-2b3e80dcf2a162a27a90d28735cc9bb2e2db68

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

12. Noelle Gazetesi

s-32fc147ba34bc40e699479ba7680db34ddf522

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.

13. Spectator, 1938

s-39a37bc359f53ec9b73ef2f5b9c62c71555e7b

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

14. Emanullah HAN, Afgan Kralı

s-22bd6fa517f69ca46c7d81af49d5056812dafc

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

15. Neue Freie Presse, Viyana

s-d001f7e8496224a5b4f286c65f2de07e8ac20d

Büyük düşüncelerin adamı…bir devlet mimarıydı.

16. Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

s-b1d86f66172ba37c35304f7f52bc8306485773

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

17. Libre Belgique gazetesi, Belçika

s-ec1f6f86bd76b0f1f0d495e3728ec2607b4c4b

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

18. Ma Shao-Cheng(Yazar), Çin

s-8a7d6b7dd00e43a0d65a1e5ddf1904c7ab3bfd

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

19. Gladys Baker(Gazeteci), ABD

s-54ed45dd993d22e5f7366f10594b676bdb6a9b

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

20. Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

s-f73cfe4b2cf2ce77c995e3661c87e57c59ddcf

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

21. Profesör Herbert MELZIG(Tarihci)

s-9f3788c06157076d7236e86274c21aebd03bbe

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.

22. Illustrierte Dergisi, Almanya

s-dbe125ae0ddbc65046d3e5f3fdabfd509ce2cf

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

23. Profesör Herbert MELZIG (Tarihçi)

s-df3280d1bd78efafa6eaf7fe1e5f033d6c807e

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

24. Maurice BAUMANT(Profesör), Fransa

s-708868ad77e82909d17c0c336a2e28e00c2213

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur.Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

25. Le Jour-Echo de Paris

s-6b45b4ce0c37e06d6dfee400f978c34b6e8559

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

26. Claude Farrer(Yazar), Fransa

s-07aba23a7948972c99732f9e65251e9d84b309

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

27. Pierre Dominique(Gazeteci), Fransa

s-8f858522421d91e646d4740dfaac9d0318c701

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.

28. Fransa, Paris Basını

s-10ebaf05fa6cf0f859d883c4ea36636826b412

Asırları aşan adam !..

29. Albert LEBRUN, Fransa Cumhurbaşkanı

s-efe2338701b1ded5d2f76a8ea2c27bca38a867

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

30. George BENNES, Vu Gazetesi-1938

s-4904eeeb1413442da2c915b5a0ea6c30dc9a5c

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…

31. Raymond CARTIER, Le Nouvelliste Gazetesi

s-10222eba369b30e392cdfbb1ef702082d7df6e

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar…

32. Observer, İngiltere

s-91ffcbb1dce13e947edc2e211f828275d9049b

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

33. Sundey Times, İngiltere

s-fc7e0d8b63d54af12f6768f687f64cf98d14ba

İngiltere önce, cesur ve asıl bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

34. Times Gazetesi, İngiltere

s-17d53bf24e60c6543e1a0ee907d47b57856f62

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

35. Alan Moorehead(Yazar),İngiltere

s-38b457c852a1e12291d917b083ebb27a72f480

O genç ve dahi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

36. Herbert Sideabotham(yazar), İngiltere

s-c872d6a422315ab2e34be3fb0a96f2a4c756de

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

37. National Tidence Gazetesi, Danimarka

s-afc56aa39862bdefa1111e6b409ce3b8c9a597

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

38. Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı

s-1ebb82671d8bfb1d3385548ead95179b8671e2

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

39. Palestine Post, İsrail

s-286ccace93b75af4ee824dda6828be5b94c864

Dünya, çağımızın en dikkat çekici adamlarından birini kaybetti.

40. Ben Gurion, İsrail Başbakanı (1963)

s-3f50b951d27349458e1d24d7a291274a0a1cb0

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

41. Nya Dagligt, İsveç

s-0a84fbb0960daa62a1d13505822b5793929807

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir

42. Profesör MORRF, İsviçre

s-46eeb2cd5d4d5dec3eb37a7c3889420e1b21a1

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

43. C.C.SFORZA, İtalya

s-b3f0308e1537c46dfc7f8fb1c245357ecaa9e2

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

44. F.Perrone Di San Martino, İtalya

s-7985544cb846f74386998903706bc904f47058

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

45. Japon Times, Japonya

s-20a66a06a45b6d88093de376b6cf484902cf0d

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

46. Egyptian Gazete, Mısır

s-7f534e69d48ea1a7c99c34bc6089223f872c1d

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

47. Ikbal(Sair), Şair

s-84eaf3cd69ad15215a10c517d362aba25fdd37

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

48. Gazeta Polska, Polonya

s-0405a71ab1cac9a94e08531419138277a92bfb

O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur…

49. Sovyet Başbakanı Kalinin, Rusya

s-7b5410cb6dac0ff118db6eac2365ff6b56672a

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı